Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Em hãy cho biết các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để làm gì.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy cho biết các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để làm gì.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Thước cuộn (a) đo chiều dài

Đồng hồ bấm giây (b) đo thời gian

Lực kế (c) đo lực

Nhiệt kế (d) đo nhiệt độ

Pipette (e) đo thể tích nhỏ

Cốc chia độ (h) đo thể tích

Bình chia độ (Ống đong) (g) đo thể tích

Cân đồng hồ (i) đo khối lượng

Cân điện tử (k) đo khối lượng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close