Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trình bày cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng.

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi cần đo thể tích của chất lỏng bằng bình chia độ hoặc cốc chia độ, em cần thực hiện các bước:

- Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo.

- Chọn cốc chia độ phù hợp với thể tích cần đo.

- Đặt cốc chia độ thẳng đứng, cho chất lỏng vào cốc.

- Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mức chất lỏng trong cốc.

- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mức chất lỏng trong cốc chia độ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close