Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Với mỗi vị trí của Mặt Trăng trong hình 44.5, người trên Trái Đất quan sát thấy Mặt Trăng có hình dạng như thế nào? Chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi vị trí với các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong hình 44.3

Quảng cáo

Đề bài

Với mỗi vị trí của Mặt Trăng trong hình 44.5, người trên Trái Đất quan sát thấy Mặt Trăng có hình dạng như thế nào? Chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi vị trí với các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong hình 44.3.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Vị trí 1: Trăng bán ngyệt đầu tháng

- Vị trí 2: Trăng lưỡi liềm đầu tháng

- Vị trí 3: Không trăng

- Vị trí 4: Trăng lưỡi liềm cuối tháng

- Vị trí 5: Trăng bán nguyệt cuối tháng

- Vị trí 6: Trăng khuyết cuối tháng

- Vị trí 7: Trăng tròn

- Vị trí 8: Trăng khuyết đầu tháng

Sự tương ứng: vị trí 1 và 5, 2 và 6, vị trí 3 và 7, vị trí 4 và 8

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close