Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Làm việc nhóm để chế tạo mô hình quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.

Quảng cáo

Đề bài

Làm việc nhóm để chế tạo mô hình quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.

Lời giải chi tiết

Học sinh từ làm việc nhóm và thực hiện theo yêu cầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close