Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 170 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Móc khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Móc khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh tự thực hiện và ghi lại kết quả.

Lời giải chi tiết

Tùy vào khối lượng của khối gỗ mà lực tay cần để kéo khối gỗ đi sẽ khác nhau (bó qua mọi lực cản, lực ma sát)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close