Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 183 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Quảng cáo

Đề bài

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ đâu để có thể khô được?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ mặt trời để có thể khô được.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close