Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 1 trang 184 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Khi đèn đường được thắp sáng, dạng năng lượng nào đã chuyển thành quang năng?

Quảng cáo

Đề bài

Khi đèn đường được thắp sáng, dạng năng lượng nào đã chuyển thành quang năng?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi đèn đường được thắp sáng, dạng năng lượng điện năng đã chuyển thành quang năng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close