Trả lời câu hỏi mục III trang 22 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới?

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng 5.2.

Lời giải chi tiết

- Năm 1985, hầu hết các nước châu Phi đều có tốc độ tăng GDP thấp hơn thế giới (trừ Ga-na), Nam Phi có thời kì tăng trưởng GDP âm (-1,2% năm 1985).

- Đến năm 2004, tốc độ tăng GDP có sự chuyển biến tích cực:

+ Các nước có tốc độ tăng GDP thấp hơn thế giới (4,1%) là : Nam Phi (3,7%), Công gô (4%).

+ Các nước có tốc độ tăng GDP lớn hơn thế giới là: An-giê-ri (5,2%), Ga-na (5,2%).

⟹ Mặc dù còn kém phát triển, nhưng hiện nay nền kinh tế các nước châu Phi đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng GDP tương đối cao so với thế giới.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close