Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi

Do có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nên dân số châu Phi tăng rất nhanh. Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi thấp.

Quảng cáo

II. Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi

Bảng 5.1. Một số chỉ số về dân số - năm 2005

Châu lục-Nhóm nước

Tỉ suất sinh thô

Tỉ suất tử thô

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

Tuổi thọ trung bình (tuổi)

Châu phi

38

15

2,3

52

Nhóm nước đang phát triển

24

8

1,6

65

Nhóm nước phát triển

11

10

0,1

76

Thế giới

21

9

1,2

67

 


- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nên dân số tăng rất nhanh.

- Tuổi thọ trung bình thấp.

- Là châu lục được biết đến với nhiều dịch bệnh đặc biệt là HIV…

- Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa đk xoá bỏ

- Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật.

Chỉ số HDI của châu Phi và thế giới năm 2003

- Đạt trên 0,7: 3 quốc gia (An-giê-ri, Tuy-ni-di, Cap Ve)

- Từ 0,5 đến 0,7: 13 quốc gia (Ai Cập, Nam Phi, Ga-na,..

- Dưới 0,5: 28 quốc gia (Bu-run-đi, Ma-la-uy, Cốt-Đi-voa,…)

- Thế giới: 0,741

- Các nước nghèo ở châu Phi đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức về y tế, giáo dục, lương thực trên thế giới thông qua các dự án chống đói nghèo, bệnh tật. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close