Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

Quảng cáo

III. Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

- Đa số các nước Châu Phi là những nước nghèo, kinh tế kém phát triển.

→ Nguyên nhân:

   + Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân .

   + Xung đột sắc tộc, chính phủ yếu kém,….

   + Trình độ dân trí thấp…

- Bên cạnh đó, nền KT châu Phi cũng đang thay đổi tích cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close