Trả lời câu hỏi mục 5 trang 145 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 5 và thông tin trong mục 5.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close