Trả lời câu hỏi mục 3 trang 143 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Khối khí

Nơi hình thành

Đặc điểm chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin trong mục 3 SGK để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close