Trả lời câu hỏi mục 4 trang 144 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4. 2. Dựa vào hình 5, hãy cho biết: - Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất. - Sự phân bố của các đai khí áp ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Quảng cáo

Đề bài

1. Cho biết giá trị khí áp được thể hiện ở hình 4.

2. Dựa vào hình 5, hãy cho biết:

- Tên của các đai áp cao và đai áp thấp trên bề mặt Trái Đất.

- Sự phân bố của các đai khí áp ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Hình 5. Các đai khí áp và gió thổi thường xuyên trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 4, chú ý kim chỉ giá trị khí áp.

2. Quan sát hình 5, chú ý các đai áp cao được thể hiện bằng màu xanh dương, các đai áp thấp được thể hiện bằng màu hồng.

Lời giải chi tiết

1. Khí áp

Giá trị khí áp ở hình 4 là 1013 mb.

2. Các đai khí áp trên Trái Đất

- Các đai áp cao: hai đai áp cao cực, hai đai áp cao cận chí tuyển.

- Các đai áp thấp: hai đai áp thấp ôn đới, một đai áp thấp Xích đạo.

- Sự phân bố của các đai khí áp ở hai bán cầu: các đai khí áp xen kẽ nhau và đối xứng nhau qua đai áp thấp Xích đạo.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close