Trả lời câu hỏi mục 3 trang 76 SGK Địa lí 5

1. Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp? 2. Chỉ trên hình 1 vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp?

2. Chỉ trên hình 1 vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An.

Câu 1

Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp?

Lời giải chi tiết:

- Đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

- Đồng bằng Nam Bộ do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp.

Câu 2

Chỉ trên hình 1 vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1, nhà máy thủy điện được kí hiệu bằng ngôi sao màu xanh.

Lời giải chi tiết:

Vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Y-a-ly và Trị An:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close