Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 101 SGK Địa lí 5

  Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất và sống chủ yếu ở đâu ? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu ?

 • pic

  Bài 2 trang 101 SGK Địa lí 5

  Trong các câu dưới đây. câu nào đúng, câu nào sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 101 SGK Địa lí 5

  Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta. Những thành phố nào có cảng biển lớn bậc nhất nước ta ?

Gửi bài Gửi bài