Quảng cáo
 • pic

  Bài 1, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

  Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào ? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945.

 • pic

  Bài 2, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

  “Chín năm làm một Điện Biên, Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng !”

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

  Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì ? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4) ?

 • pic

  Bài 4, ôn tập trang 40 SGK Lịch sử 5

  Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Gửi bài Gửi bài