Quảng cáo
 • pic

  Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

  Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

 • pic

  Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

  Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

  Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.

Gửi bài Gửi bài