Trả lời câu hỏi mục 3 trang 182 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất. Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc rừng nhiệt đới.

Quảng cáo

Đề bài

- Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất.

Hình 22.3. Lược đồ sự phân bố các kiểu rừng nhiệt đới trên thế giới

- Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc rừng nhiệt đới.

Hình 22.5. Các tầng của thảm thực vật rừng nhiệt đới

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 22.3, hình 22.5 và đọc thông tin trong SGK về rừng nhiệt đới.

Lời giải chi tiết

- Phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất: Phân bố chủ yếu ở hai bên xích đạo, mở rộng đến khoảng hai chí tuyến, chỉ có một số nơi như chân núi Hi-ma-lay-a và chân núi An-đet vượt qua giới hạn này, đến khoảng vĩ tuyến 30o.

- Cấu trúc của rừng nhiệt đới từ thấp đến cao: Tầng thảm lưới -> Tầng dưới tán -> Dây leo thân gỗ -> Cây thuộc tầng tán chính -> Cây thuộc tầng vượt tán.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close