Quảng cáo
  • Bài thực hành trang 149 SGK Địa lí 6 Cánh Diều

    1. Quan sát hình 12.1, trả lời các câu hỏi sau: - Khu vực này có dạng địa hình gì? - Độ cao lớn nhất của địa hình ở khu vực này là bao nhiêu mét? - Sông Nậm Rốm bắt nguồn ở độ cao bao nhiêu mét? - Các bản làng nằm tập trung ở độ cao khoảng bao nhiêu mét? - Hướng nghiêng của địa hình là hướng nào? 2. Đoạn thẳng nối từ A đến B là lát cắt địa hình ở khu vực này. Quan sát lát cắt A - B, trả lời các câu hỏi sau: ...

    Xem lời giải
  • Quảng cáo