Trả lời câu hỏi mục 2 trang 180 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 22.2, hãy kể tên và xác định trên lược đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 22.2, hãy kể tên và xác định trên lược đồ các đới thiên nhiên trên Trái Đất.

Hình 22.2. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 22.2 SGK.

Lời giải chi tiết

Các đới thiên nhiên trên Trái Đất gồm:

- Đới nóng;

- Hai đới ôn hòa;

- Hai đới lạnh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close