Trả lời câu hỏi mục 2 trang 76 SGK Địa lí 5

Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Quảng cáo

Đề bài

Nước sông lên xuống theo mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Lời giải chi tiết

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta:

- Vào mùa mưa gây ra lũ lụt, ngập úng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất và sinh hoạt của con người.

- Vào mùa khô, gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của con người.

Quảng cáo
close