Trả lời câu hỏi mục 2 trang 177 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy: Kể tên một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo. Xác định trên lược đồ sự phân bố của các loại đất này.

Quảng cáo

Đề bài

Đọc thông tin và quan sát hình 21.3, hãy:

- Kể tên một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo.

- Xác định trên lược đồ sự phân bố của các loại đất này.

Hình 21.3. Lược đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 21.3 và đọc nội dung về một số nhóm đất chính trong SGK.

Lời giải chi tiết

- Một số loại đất chính ở đới nhiệt đới và xích đạo là:

+ Đất fe-ra-lit đỏ vàng;

+ Đất fe-ra-lit đỏ;

+ Đất đỏ và đỏ nâu xa-van;

+ Đất đen và xám.

- Em tự xác định sự phân bố các loại đất trên ở hình 21.3 SGK.
Loigiaihay.com

Quảng cáo
close