Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 178 SGK Địa lí 6 Cánh diều

Quan sát hình 21.3, hãy cho biết ở nước ta có những nhóm đất nào.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 21.3, hãy cho biết ở nước ta có những nhóm đất nào.

Hình 21.3. Lược đồ các nhóm đất chính trên Trái Đất

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 21.3 SGK:

- Xác định vị trí của Việt Nam.

- Xác định những nhóm đất chính của Việt Nam (xem chú giải).

Lời giải chi tiết

Nước ta có những nhóm đất sau: Đất fe-ra-lit đỏ, đất fe-ra-lit đỏ vàng và đất phù sa sông.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close