Trả lời câu hỏi mục 2 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

Quảng cáo

Đề bài

Theo em, cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc thông tin mục 2 SGK.

Lời giải chi tiết

Để bảo vệ rừng nhiệt đới, chúng ta cần:

- Sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng tiết kiệm và hợp lí;

- Bảo vệ và phát triển rừng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close