Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế? Hãy tìm hiểu về kiểu rừng đó.

Quảng cáo

Đề bài

Ở Việt Nam, kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế? Hãy tìm hiểu về kiểu rừng đó.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thêm thông tin.

Lời giải chi tiết

- Kiểu rừng nhiệt đới chiếm ưu thế ở Việt Nam: rừng nhiệt đới gió mùa.

- Đặc điểm rừng nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam:

+ Đặc trưng hệ sinh thái: rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng thưa nhiệt đới khô;

+ Trong rừng có nhiều cây dây leo và các loài động vật phong phú;

+ Rừng thường có 3 - 4 tầng cây.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close