Trả lời câu hỏi mục 1 trang 174 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Em hãy cho biết nơi phân bố của rừng nhiệt đới. 2. Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3, em hãy: - Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới. - Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

Quảng cáo

Đề bài

1. Em hãy cho biết nơi phân bố của rừng nhiệt đới.

2. Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3, em hãy:

- Trình bày đặc điểm của rừng nhiệt đới.

- Nêu sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

Hình 1. Cấu trúc rừng mưa nhiệt đới

Hình 2. Mùa mưa ở rừng nhiệt đới gió mùa Ben-gan

Hình 3. Mùa khô ở rừng nhiệt đới gió mùa Ben-gan

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Đọc thông tin trong mục 1 SGK.

2. Dựa vào thông tin trong mục 1 và các hình 1, 2, 3 SGK.

Lời giải chi tiết

1. Nơi phân bố của rừng nhiệt đới: từ vùng Xích đạo đến hết vành đai nhiệt đới ở cả hai bán cầu.

2. Rừng nhiệt đới

- Đặc điểm:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 21oC.

+ Lượng mưa trung bình năm trên 1 700 mm.

+ Rừng gồm nhiều tầng; trong rừng nhiều loài cây thân gỗ, dây leo chằng chịt; động vật rất phong phú.

+ Theo sự phân bố lượng mưa, được chia thành 2 kiểu: rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa.

- Sự khác nhau của rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close