Trả lời câu hỏi mục 2 trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp với hiểu biết của em, hãy: - Cho biết nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở những đâu. - Mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp với hiểu biết của em, hãy:

- Cho biết nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở những đâu.

- Mô tả vòng tuần hoàn lớn của nước.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát sơ đồ hình 2 kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết

- Nước mưa rơi xuống bề mặt Trái Đất sẽ tồn tại ở sông suối, đại dương; hơi nước (bốc thoát hơi); thấm vào nước ngầm.

- Vòng tuần hoàn lớn của nước:

+ Bốc hơi: Nước từ sông, hồ, biển, đại dương bốc hơi, cơ thể sinh vật thoát hơi cung cấp hơi nước cho khí quyển.

+ Nước rơi: Hơi nước ngưng tụ khi đạt đến trạng thái bão hòa mà vẫn được bổ sung hơi nước/gặp lạnh tạo thành mây; các hạt nước trong mây lớn dần và khi đủ nặng rơi xuống thành mưa.

+ Dòng chảy: nước mưa 1 phần thấm xuống đất tạo thành dòng chảy ngầm, 1 phần tạo thành các dòng chảy mặt (sông suối) và đổ ra biển, kết thúc và tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close