Giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 157 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguồn nước ngọt ở Việt Nam đang suy giảm về số lượng và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Em hãy tìm hiểu và cho biết, tình trạng đó dẫn đến hậu quả gì.

Quảng cáo

Đề bài

Nguồn nước ngọt ở Việt Nam đang suy giảm về số lượng và bị ô nhiễm nghiêm trọng. Em hãy tìm hiểu và cho biết, tình trạng đó dẫn đến hậu quả gì.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm kiếm thông tin trên sách, báo hoặc internet.

Lời giải chi tiết

Hậu quả khi nguồn nước ngọt đang suy giảm về số lượng và bị ô nhiễm nghiêm trọng ở Việt Nam:

- Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng (thông qua ăn uống hoặc tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm trong sinh hoạt, lao động);

- Thiếu nước ngọt trong sinh hoạt và sản xuất,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close