Trả lời câu hỏi mục 1 trang 156 SGK Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 1 và đọc thông tin trong mục 1, em hãy:

- Kể tên các thành phần chủ yếu của thủy quyển.

- Cho biết nước ngọt tồn tại dưới những dạng nào. Nêu tỉ lệ của từng dạng.

Hình 1. Tỉ lệ các thành phần của thủy quyển

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 1 SGK.

Lời giải chi tiết

- Các thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm: nước mặn (97,5%) và nước ngọt (2,5%).

- Nước ngọt tồn tại dưới 3 dạng: nước dưới đất (30,1%), băng (68,7%), nước mặt và nước khác (1,2%).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close