Trả lời câu hỏi mục 1 trang 74 SGK Địa lí 5

Chỉ trên hình 1 các con sông đã được nêu tên trong bài. Vì sao sông miền Trung ngắn và dốc?

Quảng cáo

Đề bài

- Chỉ trên hình 1 các con sông đã được nêu tên trong bài.

- Vì sao sông miền Trung ngắn và dốc?

Lời giải chi tiết

- Em tự chỉ trên hình 1 các con sông được nêu tên trong bài: miền Bắc (sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình), miền Nam (sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai), miền Trung (sông Mã, sông Cả, sông Đà Rằng).

- Sông ở miền Trung ngắn và dốc vì:

+ Lãnh thổ miền Trung hẹp ngang (nơi hẹp nhất không quá 50 km).

+ Sông chảy trên khu vực địa hình hẹp và dốc từ vùng đồi núi ở phía tây (nhiều dãy núi đâm ngang ra biển), qua vùng đồng bằng nhỏ hẹp ở giữa và đổ thẳng ra biển ở phía đông.

Quảng cáo
close