Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 160 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo. Quan sát hình bên và cho biết trong hai người, ai đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình bên và cho biết trong hai người, ai đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bạn nam đang giương cung, bạn nữ chưa giương cung. Vì dây cung của bạn nam đã được kéo căng, còn dây cung của bạn nữ vẫn ở trạng thái ban đầu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close