Trả lời vận dụng mục 2 trang 161 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Mô tả tác dụng của lực xuất hiện trong các hình 36.4, 36.5  và 36.6.

Quảng cáo

Đề bài

Mô tả tác dụng của lực xuất hiện trong các hình 36.4, 36.5  và 36.6.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Hình 36.4: Gió đã tác dụng một lực làm cho cánh buồm bị biến dạng, đồng thời làm thay đổi tốc độ chuyển động của thuyền nhanh hơn.

+ Hình 36.5: Không khí, lực của gió, … đã tác dụng một lực khiến dù bị biến dạng (căng ra), khiến cho người và dù rơi với  tốc độ chậm hơn.

+ Hình 36.6: Tay cầu thủ đã tác dụng một lực lên quả bóng làm cho nó bị biến dạng và ngừng chuyển động.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close