Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 22 SGK Toán 7 Tập 1

Tính

Quảng cáo

Đề bài

Tính

\(\eqalign{
& a)\,\,{\left( {0,125} \right)^3}{.8^3} \cr
& b)\,\,{\left( { - 39} \right)^4}:{13^4} \cr} \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\((x.y)^{n}=x^{n}.y^{n}\)

\({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\)    (\(y \ne 0\))

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& a)\,\,{\left( {0,125} \right)^3}{.8^3} = {\left( {0,125.8} \right)^3} = {1^3} = 1 \cr
& b)\,\,{\left( { - 39} \right)^4}:{13^4} = {\left( {{{ - 39} \over {13}}} \right)^4} = {\left( { - 3} \right)^4} = 81 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close