Bài 34 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

Quảng cáo

Đề bài

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:

a)   \((-5)^{2}.(-5)^{3}=(-5)^{6}\)

b) \((0,75)^{3}:(0,75)=(0,75)^{2}\)

c) \((0,2)^{10}:(0,2)^{5}=(0,2)^{2}\)

d) \({\left[ {{{\left( { - \dfrac{1}{7}} \right)}^2}} \right]^4} = {\left( { - \dfrac{1}{7}} \right)^6}\)

e) \(\dfrac{50^{3}}{125} = \dfrac{50^{3}}{5^{3}} ={\left( {\dfrac{{50}}{5}} \right)^3}= 10^{3}= 1000\)

f) \(\dfrac{{{8^{10}}}}{{{4^8}}} = {\left( {\dfrac{8}{4}} \right)^{10 - 8}} = {2^2}\)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

\(\begin{array}{l}
{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\\
{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\left( {x \ne 0,m \ge n} \right)
\end{array}\)

\((x^m)^n = x^{m.n}\)

Lời giải chi tiết

Các câu đúng: b, e 

Các câu sai: a, c, d, f.

Ta sửa lại như sau: 

a) \((-5)^{2}.(-5)^{3}=(-5)^{2+3} =(-5)^{5}\)

c) \((0,2)^{10}:(0,2)^{5}=(0,2)^{10-5}=(0,2)^{5}\)

d) \({\left[ {{{\left( { - \dfrac{1}{7}} \right)}^2}} \right]^4} = {\left( { - \dfrac{1}{7}} \right)^{2.4}} = {\left( { - \dfrac{1}{7}} \right)^8}\)

f) Cách 1: 

\(\frac{{{8^{10}}}}{{{4^8}}} = \frac{{{{({2^3})}^{10}}}}{{{{({2^2})}^8}}} = \frac{{{2^{3.10}}}}{{{2^{2.8}}}} = \frac{{{2^{30}}}}{{{2^{16}}}} = {2^{30 - 16}} = {2^{14}}\)

Cách 2:

\(\dfrac{{{8^{10}}}}{{{4^8}}} = \dfrac{{{8^2}{{.8}^8}}}{{{4^8}}} = {8^2}.{\left( {\dfrac{8}{4}} \right)^8} = {\left( {{2^3}} \right)^2}{.2^8}\)

\(= {2^{3.2}}{.2^8} = {2^6}{.2^8} = {2^{6 + 8}} = {2^{14}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close