Bài 39 trang 23 SGK Toán 7 tập 1

Cho x ∈ Q, và x ≠ 0.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(x ∈\mathbb Q\), và \(x ≠ 0.\) Viết \({x^{10}}\) dưới dạng

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là \({x^{7}}\)

b) Lũy thừa của \({x^{2}}\)

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là \({x^{12}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta áp dụng các công thức sau:

\(\begin{array}{l}
{\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\\
{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\\
{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\left( {x \ne 0,m \ge n} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \({x^{10}} ={x^{7+3}}= {x^7}.{x^3}\)

b) \({x^{10}} ={x^{2.5}}= {({x^2})^5}\)

c) \({x^{10}} ={x^{12-2}}= {x^{12}}:{x^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close