Bài 38 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Viết các số dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết các số \(2^{27}\) và \(3^{18}\) dưới dạng các lũy thừa có số mũ là \(9\)                   

b) Trong hai số \(2^{27}\) và \(3^{18}\), số nào lớn hơn?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức : \({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(2^{27}=(2^{3})^{9}=8^{9}\)

              \(3^{18}=(3^{2})^{9}=9^{9}\) 

b) Vì \(8 < 9\) nên \(8^{9}<9^{9}\)

Vậy theo câu a, ta được   \(2^{27} < 3^{18}\)

Loigiaihay.com

                                                                                          

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close