Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trong các bất phương trình sau,

Quảng cáo

Đề bài

Trong các bất phương trình sau, hãy cho biết bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

a) \(2x- 3 < 0\);

b) \(0.x + 5 > 0\);

c) \(5x - 15 ≥ 0\);

d) \({x^2}>0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bất phương trình dạng \(ax + b < 0\) (hoặc \(ax + b > 0\), \(ax + b ≤ 0\), \(ax + b ≥ 0\)) trong đó \(a\) và \(b\) là hai số đã cho, \(a\ne 0\), được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Lời giải chi tiết

- Bất phương trình a), c) là các bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- Bất phương trình b) có \(a = 0\) không thỏa mãn điều kiện \(a ≠ 0\) nên không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

- Bất phương trình d) có mũ ở ẩn \(x\) là \(2\) nên không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close