Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bất phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Giải bất phương trình \(- 4x - 8 < 0\) và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(-4x - 8 < 0 ⇔ -4x < 8\)\( \, \Leftrightarrow x > 8:\left( { - 4} \right)⇔ x > -2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình \(-4x -8 < 0\) là \(S=\{x|x > -2\}\).

Biểu diễn trên trục số

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close