Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Giải các bất phương trình sau:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau:

LG a.

\(x + 12 > 21\);

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(x + 12 > 21 ⇔ x > 21 - 12 ⇔ x > 9\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình \(x + 12 > 21\) là \(S=\{x|x > 9\}\)

LG b.

\(-2x > -3x - 5\).

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(-2x > -3x - 5 ⇔ -2x + 3x > -5 \)\(\,⇔ x > -5\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình \(-2x > -3x - 5\) là \(S=\{x|x > -5\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close