Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Giải thích sự tương đương...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải thích sự tương đương:

LG a.

\(x + 3 < 7 \Leftrightarrow x - 2 < 2\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình:

a) Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

\(x+3<7\)   (1)

Cộng hai vế bất phương trình (1) với \((-5)\) ta được:

\(x + 3 + \left( { - 5} \right) < 7 + \left( { - 5} \right)\)

\( \Leftrightarrow x - 2 < 2\)

Vậy \(x + 3 < 7 \Leftrightarrow x - 2 < 2\)

LG b.

\(2x <  - 4 \Leftrightarrow  - 3x > 6\)

Phương pháp giải:

Sử dụng hai quy tắc biến đổi bất phương trình:

a) Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

- Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

- Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Lời giải chi tiết:

\(2x <  - 4\)    (2)

Nhân hai vế bất phương trình (2) với \(\dfrac{{ - 3}}{2}<0\) ta được:

\(2x.\left( {\dfrac{{ - 3}}{2}} \right) > \left( { - 4} \right).\left( {\dfrac{{ - 3}}{2}} \right)\)

\( \Leftrightarrow  - 3x > 6\)

Vậy  \(2x <  - 4 \Leftrightarrow  - 3x > 6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close