Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 18 Toán 9 Tập 2

a) Nêu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

Quảng cáo

Đề bài

a) Nêu nhận xét về các hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III).

b) Áp dụng quy tắc cộng đại số, hãy giải hệ (III) bằng cách trừ từng vế hai phương trình của (III).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ vế với vế của hai phương trình trong hệ (III) ta thu được 1 phương trình mới. Kết hợp với 1 phương trình cũ.

Từ đó suy ra hệ phương trình mới, giải hệ phương trình mới ta tìm được nghiệm \((x;y)\) của hệ.

Lời giải chi tiết

a) Hệ số của x trong hai phương trình của hệ (III) giống nhau  (cùng bằng \(2\))

b) Ta có 

\(\left( {III} \right)\left\{ \matrix{2x + 2y = 9 \hfill \cr 2x - 3y = 4 \hfill \cr}  \right.\)

Lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai theo vế với vế, ta được phương trình: \(5y = 5\)

Do đó

\(\eqalign{& \left( {III} \right)\Leftrightarrow \left\{ \matrix{5y = 5 \hfill \cr 2x - 3y = 4 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 1 \hfill \cr 2x - 3y = 4 \hfill \cr}  \right.  \cr &  \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 1 \hfill \cr 2x - 3.1 = 4 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{y = 1 \hfill \cr x = {7 \over 2} \hfill \cr}  \right. \cr} \)

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(\left( {\dfrac{7}{2};1} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài