Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 18 SGK toán 9 tập 2

Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một cách khác để đưa hệ phương trình (IV) về trường hợp thứ nhất ? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại trường hợp thứ nhất trang 17 SGK toán 9 tập 2

Lời giải chi tiết

Chia cả 2 vế của phương trình thứ nhất cho 3 và chia cả 2 vế của phương trình thứ hai cho 2 ta được:

\(\left( {IV} \right)\left\{ \begin{array}{l}
3x + 2y = 7\\
2x + 3y = 3
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + \dfrac{2}{3}y = \dfrac{7}{3}\\
x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{3}{2}
\end{array} \right.\)

Lúc này hệ số của x ở hai phương trình là bằng nhau và cùng bằng 1. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài