Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 Toán 9 Tập 2

Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đồi hệ (I),

Quảng cáo

Đề bài

Áp dụng quy tắc cộng đại số để biến đổi hệ (I), nhưng ở bước 1, hãy trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) và viết ra các hệ phương trình mới thu được.

\(\left( I \right)\left\{ \matrix{2x - y = 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ vế với vế của hai phương trình trong hệ ta thu được phương trình mới.

Từ đó viết hệ phương trình mới thu được.

Lời giải chi tiết

\(\left( I \right)\left\{ \matrix{2x - y = 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Trừ từng vế hai phương trình của hệ (I) ta được phương trình:

\((2x – y) – (x + y) = 1 – 2\) hay \(x – 2y = -1\)

Khi đó, ta thu được hệ phương trình mới:

\(\left\{ \matrix{x - 2y =  - 1 \hfill \cr x + y = 2 \hfill \cr}  \right.\)

Hoặc hệ 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 2y = - 1\\
2x - y = 1
\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài