Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 73 Toán 9 Tập 2

Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao các góc ở hình 14 và hình 15 không phải là góc nội tiếp ?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Lời giải chi tiết

Các góc trên hình 14 không phải góc nội tiếp vì các góc này không có đỉnh nằm trên đường tròn

Các góc trên hình 15 không phải góc nội tiếp vì các góc này không có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3. Góc nội tiếp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài