Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 69 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình 15.

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hình \(15\). 

LG a.

Tìm các tứ giác là hình thang.

Phương pháp giải:

Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Lời giải chi tiết:

Tứ giác \(ABCD\) là hình thang vì \(BC // AD\) (có hai góc so le trong bằng nhau) 

Tứ giác \(EFGH\) là hình thang vì \(FG // EH\) (có tổng hai góc trong cùng phía bằng \({105^o} + {75^o} = {180^o}\))

Tứ giác \(IMKN\) không phải là hình thang vì không có cặp cạnh đối nào song song (do IM không song song NK; góc N và góc K ở vị trí nhưng không bằng nhau nên MK không song song IN).

LG b.

Có nhận xét gì về hai góc kề một cạnh bên của hình thang ?

Phương pháp giải:

Quan sát và rút ra nhận xét

Lời giải chi tiết:

Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bù nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close