Bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không

Quảng cáo

Đề bài

Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không (xem hình \(19\)). Trên hình \(20\), có những tứ giác nào là hình thang, có những tứ giác nào không là hình thang. Bằng cách nêu trên, hãy kiểm tra xem trong các tứ giác ở hình \(20\), tứ giác nào là hình thang?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng:

- Định nghĩa hai đường thẳng song song: là hai đường thẳng không có điểm chung.

- Định nghĩa hình thang: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Lời giải chi tiết

Các bước tiến hành:

- Xét xem cần phải kiểm tra hai cạnh nào của tứ giác song song với nhau.

- Đặt mép cạnh góc vuông của êke trùng với một trong hai cạnh cần kiểm tra.

- Đặt mép thước trùng với mép cạnh góc vuông còn lại của êke.

- Giữ nguyên vị trí thước, dời êke để xét xem cạnh góc vuông của êke có trùng với cạnh còn lại mà ta cần kiểm tra của tứ giác. Nếu chúng trùng nhau thì tứ giác đó là hình thang.

Bằng cách kiểm tra trên ta có kết quả như sau:

+) Tứ giác \(ABCD\) có \(AB\) // \(DC\) nên tứ giác \(ABCD\) là hình thang.

+) Tứ giác \(IKMN\) có \(IN\) // \(KM\) nên tứ giác \(IKMN\) là hình thang.

+) Tứ giác \(EFGH\) không là hình thang vì không có cặp cạnh nào song song với nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close