Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2

Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:

Hình tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có diện tích là … .

Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích là … .

Hình quạt tròn bán kính R, cung no có diện tích S = … .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là \(S=\pi R^2\)

Lời giải chi tiết

Hình tròn bán kính R (ứng với cung 360o) có diện tích là \(\pi {R^2}\)

Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 1o có diện tích là \(\displaystyle {{\pi {R^2}} \over {360}}\)

Hình quạt tròn bán kính R, cung no có diện tích \(\displaystyle S = {{\pi {R^2}n} \over {360}}\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài