Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 52 SGK Toán 7 Tập 1

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k =  - \dfrac{3}{5}\). Hỏi \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\) (với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k =  - \dfrac{3}{5} \Rightarrow y =  - \dfrac{3}{5}.x\)

\( \Rightarrow x =  - \dfrac{5}{3}.y\)

Hay \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(h =  - \dfrac{5}{3}\)

Tổng quát: Nếu \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k\) thì \(x\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(\frac{1}{k}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài