Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 5 SGK Công nghệ 11

Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

Quảng cáo

Đề bài

Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn?

Lời giải chi tiết

Việc qui định khổ giấy có liên quan mật thiết đến các thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Khổ giấy sẽ quyết định đến kích thước của thiết bị sản xuất giấy và in ấn. Có như vậy, cả hai mới có cùng kích thước và đồng bộ giống nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close