Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 7 SGK Công nghệ 11

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ không?

Quảng cáo

Đề bài

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ không?

Lời giải chi tiết

Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan mật thiết đến bút vẽ vì sử dụng bút vẽ phù hợp sẽ thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ.

Ví dụ: Ta không thể sử dụng có chiều rộng bằng 0,7 mm để vẽ nét mảnh bằng 0,13 mm được.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close